En juristbyrå med specialistkompetens inom skoljuridik och socialrätt

Maria Mohlin Juridik AB är en juristbyrå med specialistkompetens inom skoljuridik och socialrätt.

Maria Mohlin Juridik AB ger stöd och råd till kommuner och fristående verksamheter inom skoljuridik, LSS, socialrätt samt allmän förvaltningsrätt, som till exempel frågor om offentlighet och sekretess.

Byrån företräder också huvudmän som vill överklaga beslut om tilläggsbelopp eller andra beslut. Maria Mohlin Juridik AB åtar sig uppdrag som ombud i processer i förvaltningsdomstolarna.

Många gånger kan det vara svårt att följa med i lagstiftningen eller att hinna med allt som behöver göras, då kan Maria Mohlin Juridik AB hjälpa till.

Välkommen till Maria Mohlin Juridik AB

Tjänster

Juridisk stöttning

Stöttning i specifika ärenden eller situationer där det krävs juridisk kompetens. Det kan handla om tilläggsbelopp, tillsynsbeslut eller insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Processföring i domstol

Processföring i domstol, till exempel när det gäller överklaganden av beslut och domar eller av skadeståndskrav från Barn- och elevombudet.

Genomlysning

Genomlysning av verksamheten för att säkerställa att lagar och regler uppfylls, till exempel inför inspektion av Skolinspektionen eller IVO.

Utbildning

Utbildning av personal, politiker och andra. Det kan röra sig om särskilt stöd till elever, om reglerna om kränkande behandling, personlig assistans eller andra frågor där verksamheten behöver en kompetenshöjning.

Jag vill ha nyhetsbrev