Distansundervisning som särskilt stöd

Distansundervisning har införts i skollagen som en åtgärd i form av särskilt stöd. För att en huvudman ska få använda distansundervisning som särskilt stöd måste huvudmannen först ha fått ett tillstånd från Skolinspektionen. För mer mer information och för stöd inför ett sådan ansökan om tillstånd går det bra att kontakta Maria Mohlin Juridik AB....

LÄS MER

Kränkande behandling i skolan 

Reglerna om kränkande behandling i skolan finns i 6 kapitlet skollagen. Om personal i skolan utsätter ett barn eller en elev för kränkande behandling i skollagens...

LÄS MER

Uppmärksammade fall om skolplikten: Stora krav ställs på kommunen och skolan

Ett ständigt aktuellt ämne är frågor om skolplikt och rätten till utbildning. Flera fall har den senaste tiden uppmärksammats i media. Kommunens ansvar för att bevaka att barn som är bosatta i...

LÄS MER

Tilläggsbelopp måste beslutas utifrån varje elevs individuella behov

En elevs hemkommun ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev som går i en fristående skola. Bidraget består av ett grundbelopp...

LÄS MER