Distansundervisning som särskilt stöd

Distansundervisning har införts i skollagen som en åtgärd i form av särskilt stöd. För att en huvudman ska få använda distansundervisning som särskilt stöd måste huvudmannen först ha fått ett tillstånd från Skolinspektionen. För mer mer information och för stöd inför ett sådan ansökan om tillstånd går det bra att kontakta Maria Mohlin Juridik AB.