Maria Mohlin

Maria Mohlin har arbetat på Skolinspektionen i över tio år med både inspektioner och enskilda ärenden som skoljurist och beslutsfattare. Dessutom har Maria Mohlin arbetat som förvaltningsjurist på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad och på Länsstyrelsen i Skåne. Maria Mohlin har också varit anställd som lärare i skoljuridik på Malmö Universitet under två år.

Sedan slutet av 2019 har juristbyrån Maria Mohlin Juridik haft många uppdrag där byrån har stöttat och företrätt framför allt kommuner och fristående huvudmän i juridiska frågor.

Kontakt

Skicka e-post eller ring för en första diskussion om vad Maria Mohlin Juridik AB kan göra för dig.

info@mariamohlinjuridik.se
Telefon 0701-435444
www.mariamohlinjuridik.se

Kostnad

Maria Mohlin Juridik AB fakturerar oftast per timme men det går också att komma överens om ett fast pris för ett uppdrag. Hör av dig för mer information.
Offert för direktupphandling lämnas gärna.